เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
หน้าแรก / เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
การใช้บริการ Light Of Love Book คุณในฐานะผู้สมัครใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายการคืนเงิน/การคืนสืนค้า และการเปลี่ยนแปลง

Light Of Love Book มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับกรณีสินค้าหมดและมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว ทาง Light Of Love Book จะมีการติดต่อกลับทางเบอร์โทรหรืออีเมลเพื่อขอข้อมูลสำหรับการคืนเงิน
หากต้องการที่จะเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้ ในกรณีนี้ให้ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทาง เบอร์โทร: 087-978-4527, 064-690-1784, 087-039-0707 หรือ อีเมลเข้ามาที่ [email protected]
ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 17.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

Light Of Love Book ไม่มีนโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ ) เวลา09.00-12.00และ13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • บริษัทฯจัดส่งภายใน 7-14 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 7-14 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางหน้า Web และบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก)
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 7-14 วัน
 • รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Light Of Love Book ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์
 • ผู้สมัครใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  • ใช้เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้กับผู้สมัครใช้บริการที่ทำการสั่งซื้อสินค้ากับทาง Light Of Love Book
  • ใช้เพื่อส่งสื่ออีเมลให้กับผู้สมัครใช้บริการ เช่น การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า, การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ, รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม เป็นต้น
 • บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครใช้บริการเป็นเวลา 1 ปี
 • ผู้สมัครใช้บริการสามารถร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้
  • E-mail: [email protected]
  • เบอร์โทร: 087-978-4527, 064-690-1784, 087-039-0707
 • บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีดังต่อไปนี้้
  • บริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย
ตะกร้า